Hình ảnh sản phẩm thực tế

Còn hàng

0₫

Gliter hình vuông: Kích thước 0.1mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm,3.0mm Hình lục giác có các kích thước: 1/128(0.2mm)、1/96(0.3mm)、1/64(0.4mm) 1/40(0.5mm)、1/32(0.6mm)、1/24(0.8mm)、1/20(1.3mm)、 1/12(2.0mm) 、1/10(2.5mm)、1/8(3.0mm) ...

Gliter hình vuông: Kích thước 0.1mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm,3.0mm

Hình lục giác có các kích thước: 1/128(0.2mm)、1/96(0.3mm)、1/64(0.4mm) 1/40(0.5mm)、1/32(0.6mm)、1/24(0.8mm)、1/20(1.3mm)、 1/12(2.0mm) 、1/10(2.5mm)、1/8(3.0mm)

Hình sợi có các kích thước: 0.3x1.5mm 、0.3x3mm、0.3x4.7mm

Các hình khác: Hình tròn, trái tim, mặt trăng khuyết, hình sao, hình ống,...

 

 

 

Giới thiệu

SẢN PHẨM LIÊN QUAN